Vid betalningsalternativet ”Faktura” debiteras inte någon fakturaavgift.