Munnens slemhinna består av olika typer av cellager. Permeabiliteten (genomsläpplighet) från cellyta till blodkärl varierar, högst permeabilitet finns under tungan och insida kind och minst permeabilitet finns i gommen. Teorin bakom Winst Irons verkningsmekanism är:

 1. Winst Iron löses upp i munnens slemhinna (insida kind, tandkött, på/under tungan).
 2. Winst Iron löses upp i kontakt med saliv och järnfumarat blir tillgängligt för absorption.
 3. Blodkärl har en insida av endotelceller och en utsida av epitelceller.
  image002
  (bilden är lånad och återfinns på https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Extracellular_Matrix.png)
 4. DMT1 och TFR1 är membranprotein som tar upp tvåvärtsjärn och återfinns i flertal celltyper bland annat i endotelceller och aktiva keratinocyter.

Endotelcell

Bilden är lånad och förenklad. Ursprungsbilden återfinns på https://en.wikipe- dia.org/wiki/Human_iron_metabolism

Fördelar med en munsönderfallande tablett gentemot en traditionell peroral behandling är flertal:

 • Ökad tillslagseffekt
 • Ökad biotillgänglighet
 • Minskad påverkan på den gastrointestinala vägen
 • Behändig för patienter med sväljsvårigheter
 • Mer exakt dosering än flytande alternativ
 • Man undviker första passet metabolism vilket minskar behovet av hög mängd aktiv substans och därmed minskar biverkningar

Vid en traditionell peroral behandling av järn kan kroppen endast tillgodose ca 10-15% av tablettens totala järninnehåll Resterande 85-90% blir kvar i tarmen och kan även synas i form av en svart avföring.

Fråga en specialist